stefanodelfrate.com logo
Torneo Città di Rovato 2015
1 / 142 ‹   › ‹  1 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
2 / 142 ‹   › ‹  2 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
3 / 142 ‹   › ‹  3 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
4 / 142 ‹   › ‹  4 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
5 / 142 ‹   › ‹  5 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
6 / 142 ‹   › ‹  6 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
7 / 142 ‹   › ‹  7 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
8 / 142 ‹   › ‹  8 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
9 / 142 ‹   › ‹  9 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
10 / 142 ‹   › ‹  10 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
11 / 142 ‹   › ‹  11 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
12 / 142 ‹   › ‹  12 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
13 / 142 ‹   › ‹  13 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
14 / 142 ‹   › ‹  14 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
15 / 142 ‹   › ‹  15 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
16 / 142 ‹   › ‹  16 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
17 / 142 ‹   › ‹  17 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
18 / 142 ‹   › ‹  18 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
19 / 142 ‹   › ‹  19 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
20 / 142 ‹   › ‹  20 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
21 / 142 ‹   › ‹  21 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
22 / 142 ‹   › ‹  22 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
23 / 142 ‹   › ‹  23 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
24 / 142 ‹   › ‹  24 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
25 / 142 ‹   › ‹  25 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
26 / 142 ‹   › ‹  26 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
27 / 142 ‹   › ‹  27 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
28 / 142 ‹   › ‹  28 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
29 / 142 ‹   › ‹  29 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
30 / 142 ‹   › ‹  30 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
31 / 142 ‹   › ‹  31 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
32 / 142 ‹   › ‹  32 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
33 / 142 ‹   › ‹  33 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
34 / 142 ‹   › ‹  34 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
35 / 142 ‹   › ‹  35 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
36 / 142 ‹   › ‹  36 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
37 / 142 ‹   › ‹  37 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
38 / 142 ‹   › ‹  38 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
39 / 142 ‹   › ‹  39 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
40 / 142 ‹   › ‹  40 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
41 / 142 ‹   › ‹  41 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
42 / 142 ‹   › ‹  42 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
43 / 142 ‹   › ‹  43 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
44 / 142 ‹   › ‹  44 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
45 / 142 ‹   › ‹  45 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
46 / 142 ‹   › ‹  46 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
47 / 142 ‹   › ‹  47 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
48 / 142 ‹   › ‹  48 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
49 / 142 ‹   › ‹  49 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
50 / 142 ‹   › ‹  50 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
51 / 142 ‹   › ‹  51 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
52 / 142 ‹   › ‹  52 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
53 / 142 ‹   › ‹  53 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
54 / 142 ‹   › ‹  54 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
55 / 142 ‹   › ‹  55 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
56 / 142 ‹   › ‹  56 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
57 / 142 ‹   › ‹  57 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
58 / 142 ‹   › ‹  58 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
59 / 142 ‹   › ‹  59 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
60 / 142 ‹   › ‹  60 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
61 / 142 ‹   › ‹  61 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
62 / 142 ‹   › ‹  62 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
63 / 142 ‹   › ‹  63 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
64 / 142 ‹   › ‹  64 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
65 / 142 ‹   › ‹  65 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
66 / 142 ‹   › ‹  66 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
67 / 142 ‹   › ‹  67 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
68 / 142 ‹   › ‹  68 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
69 / 142 ‹   › ‹  69 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
70 / 142 ‹   › ‹  70 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
71 / 142 ‹   › ‹  71 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
72 / 142 ‹   › ‹  72 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
73 / 142 ‹   › ‹  73 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
74 / 142 ‹   › ‹  74 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
75 / 142 ‹   › ‹  75 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
76 / 142 ‹   › ‹  76 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
77 / 142 ‹   › ‹  77 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
78 / 142 ‹   › ‹  78 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
79 / 142 ‹   › ‹  79 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
80 / 142 ‹   › ‹  80 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
81 / 142 ‹   › ‹  81 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
82 / 142 ‹   › ‹  82 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
83 / 142 ‹   › ‹  83 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
84 / 142 ‹   › ‹  84 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
85 / 142 ‹   › ‹  85 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
86 / 142 ‹   › ‹  86 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
87 / 142 ‹   › ‹  87 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
88 / 142 ‹   › ‹  88 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
89 / 142 ‹   › ‹  89 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
90 / 142 ‹   › ‹  90 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
91 / 142 ‹   › ‹  91 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
92 / 142 ‹   › ‹  92 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
93 / 142 ‹   › ‹  93 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
94 / 142 ‹   › ‹  94 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
95 / 142 ‹   › ‹  95 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
96 / 142 ‹   › ‹  96 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
97 / 142 ‹   › ‹  97 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
98 / 142 ‹   › ‹  98 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
99 / 142 ‹   › ‹  99 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
100 / 142 ‹   › ‹  100 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
101 / 142 ‹   › ‹  101 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
102 / 142 ‹   › ‹  102 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
103 / 142 ‹   › ‹  103 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
104 / 142 ‹   › ‹  104 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
105 / 142 ‹   › ‹  105 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
106 / 142 ‹   › ‹  106 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
107 / 142 ‹   › ‹  107 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
108 / 142 ‹   › ‹  108 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
109 / 142 ‹   › ‹  109 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
110 / 142 ‹   › ‹  110 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
111 / 142 ‹   › ‹  111 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
112 / 142 ‹   › ‹  112 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
113 / 142 ‹   › ‹  113 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
114 / 142 ‹   › ‹  114 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
115 / 142 ‹   › ‹  115 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
116 / 142 ‹   › ‹  116 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
117 / 142 ‹   › ‹  117 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
118 / 142 ‹   › ‹  118 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
119 / 142 ‹   › ‹  119 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
120 / 142 ‹   › ‹  120 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
121 / 142 ‹   › ‹  121 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
122 / 142 ‹   › ‹  122 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
123 / 142 ‹   › ‹  123 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
124 / 142 ‹   › ‹  124 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
125 / 142 ‹   › ‹  125 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
126 / 142 ‹   › ‹  126 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
127 / 142 ‹   › ‹  127 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
128 / 142 ‹   › ‹  128 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
129 / 142 ‹   › ‹  129 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
130 / 142 ‹   › ‹  130 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
131 / 142 ‹   › ‹  131 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
132 / 142 ‹   › ‹  132 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
133 / 142 ‹   › ‹  133 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
134 / 142 ‹   › ‹  134 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
135 / 142 ‹   › ‹  135 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
136 / 142 ‹   › ‹  136 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
137 / 142 ‹   › ‹  137 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
138 / 142 ‹   › ‹  138 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
139 / 142 ‹   › ‹  139 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
140 / 142 ‹   › ‹  140 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
141 / 142 ‹   › ‹  141 / 142  › pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
142 / 142 ‹   › ‹  142 / 142  › pause play enlarge slideshow

Torneo Città di Rovato 2015

Più di 1700 giovani atleti hanno dato vita a questo splendido Torneo!
Share
Link
https://www.stefanodelfrate.com/torneo_citta_di_rovato_2015-r5991
CLOSE
loading