stefanodelfrate.com logo
Torneo Città di Rovato 2015
1 / 142 ◄   ► ◄  1 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
2 / 142 ◄   ► ◄  2 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
3 / 142 ◄   ► ◄  3 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
4 / 142 ◄   ► ◄  4 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
5 / 142 ◄   ► ◄  5 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
6 / 142 ◄   ► ◄  6 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
7 / 142 ◄   ► ◄  7 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
8 / 142 ◄   ► ◄  8 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
9 / 142 ◄   ► ◄  9 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
10 / 142 ◄   ► ◄  10 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
11 / 142 ◄   ► ◄  11 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
12 / 142 ◄   ► ◄  12 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
13 / 142 ◄   ► ◄  13 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
14 / 142 ◄   ► ◄  14 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
15 / 142 ◄   ► ◄  15 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
16 / 142 ◄   ► ◄  16 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
17 / 142 ◄   ► ◄  17 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
18 / 142 ◄   ► ◄  18 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
19 / 142 ◄   ► ◄  19 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
20 / 142 ◄   ► ◄  20 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
21 / 142 ◄   ► ◄  21 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
22 / 142 ◄   ► ◄  22 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
23 / 142 ◄   ► ◄  23 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
24 / 142 ◄   ► ◄  24 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
25 / 142 ◄   ► ◄  25 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
26 / 142 ◄   ► ◄  26 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
27 / 142 ◄   ► ◄  27 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
28 / 142 ◄   ► ◄  28 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
29 / 142 ◄   ► ◄  29 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
30 / 142 ◄   ► ◄  30 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
31 / 142 ◄   ► ◄  31 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
32 / 142 ◄   ► ◄  32 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
33 / 142 ◄   ► ◄  33 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
34 / 142 ◄   ► ◄  34 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
35 / 142 ◄   ► ◄  35 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
36 / 142 ◄   ► ◄  36 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
37 / 142 ◄   ► ◄  37 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
38 / 142 ◄   ► ◄  38 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
39 / 142 ◄   ► ◄  39 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
40 / 142 ◄   ► ◄  40 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
41 / 142 ◄   ► ◄  41 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
42 / 142 ◄   ► ◄  42 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
43 / 142 ◄   ► ◄  43 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
44 / 142 ◄   ► ◄  44 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
45 / 142 ◄   ► ◄  45 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
46 / 142 ◄   ► ◄  46 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
47 / 142 ◄   ► ◄  47 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
48 / 142 ◄   ► ◄  48 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
49 / 142 ◄   ► ◄  49 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
50 / 142 ◄   ► ◄  50 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
51 / 142 ◄   ► ◄  51 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
52 / 142 ◄   ► ◄  52 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
53 / 142 ◄   ► ◄  53 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
54 / 142 ◄   ► ◄  54 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
55 / 142 ◄   ► ◄  55 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
56 / 142 ◄   ► ◄  56 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
57 / 142 ◄   ► ◄  57 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
58 / 142 ◄   ► ◄  58 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
59 / 142 ◄   ► ◄  59 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
60 / 142 ◄   ► ◄  60 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
61 / 142 ◄   ► ◄  61 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
62 / 142 ◄   ► ◄  62 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
63 / 142 ◄   ► ◄  63 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
64 / 142 ◄   ► ◄  64 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
65 / 142 ◄   ► ◄  65 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
66 / 142 ◄   ► ◄  66 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
67 / 142 ◄   ► ◄  67 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
68 / 142 ◄   ► ◄  68 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
69 / 142 ◄   ► ◄  69 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
70 / 142 ◄   ► ◄  70 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
71 / 142 ◄   ► ◄  71 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
72 / 142 ◄   ► ◄  72 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
73 / 142 ◄   ► ◄  73 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
74 / 142 ◄   ► ◄  74 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
75 / 142 ◄   ► ◄  75 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
76 / 142 ◄   ► ◄  76 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
77 / 142 ◄   ► ◄  77 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
78 / 142 ◄   ► ◄  78 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
79 / 142 ◄   ► ◄  79 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
80 / 142 ◄   ► ◄  80 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
81 / 142 ◄   ► ◄  81 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
82 / 142 ◄   ► ◄  82 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
83 / 142 ◄   ► ◄  83 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
84 / 142 ◄   ► ◄  84 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
85 / 142 ◄   ► ◄  85 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
86 / 142 ◄   ► ◄  86 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
87 / 142 ◄   ► ◄  87 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
88 / 142 ◄   ► ◄  88 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
89 / 142 ◄   ► ◄  89 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
90 / 142 ◄   ► ◄  90 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
91 / 142 ◄   ► ◄  91 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
92 / 142 ◄   ► ◄  92 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
93 / 142 ◄   ► ◄  93 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
94 / 142 ◄   ► ◄  94 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
95 / 142 ◄   ► ◄  95 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
96 / 142 ◄   ► ◄  96 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
97 / 142 ◄   ► ◄  97 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
98 / 142 ◄   ► ◄  98 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
99 / 142 ◄   ► ◄  99 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
100 / 142 ◄   ► ◄  100 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
101 / 142 ◄   ► ◄  101 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
102 / 142 ◄   ► ◄  102 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
103 / 142 ◄   ► ◄  103 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
104 / 142 ◄   ► ◄  104 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
105 / 142 ◄   ► ◄  105 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
106 / 142 ◄   ► ◄  106 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
107 / 142 ◄   ► ◄  107 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
108 / 142 ◄   ► ◄  108 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
109 / 142 ◄   ► ◄  109 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
110 / 142 ◄   ► ◄  110 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
111 / 142 ◄   ► ◄  111 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
112 / 142 ◄   ► ◄  112 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
113 / 142 ◄   ► ◄  113 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
114 / 142 ◄   ► ◄  114 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
115 / 142 ◄   ► ◄  115 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
116 / 142 ◄   ► ◄  116 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
117 / 142 ◄   ► ◄  117 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
118 / 142 ◄   ► ◄  118 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
119 / 142 ◄   ► ◄  119 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
120 / 142 ◄   ► ◄  120 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
121 / 142 ◄   ► ◄  121 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
122 / 142 ◄   ► ◄  122 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
123 / 142 ◄   ► ◄  123 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
124 / 142 ◄   ► ◄  124 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
125 / 142 ◄   ► ◄  125 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
126 / 142 ◄   ► ◄  126 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
127 / 142 ◄   ► ◄  127 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
128 / 142 ◄   ► ◄  128 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
129 / 142 ◄   ► ◄  129 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
130 / 142 ◄   ► ◄  130 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
131 / 142 ◄   ► ◄  131 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
132 / 142 ◄   ► ◄  132 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
133 / 142 ◄   ► ◄  133 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
134 / 142 ◄   ► ◄  134 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
135 / 142 ◄   ► ◄  135 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
136 / 142 ◄   ► ◄  136 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
137 / 142 ◄   ► ◄  137 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
138 / 142 ◄   ► ◄  138 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
139 / 142 ◄   ► ◄  139 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
140 / 142 ◄   ► ◄  140 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
141 / 142 ◄   ► ◄  141 / 142  ► pause play enlarge slideshow
Torneo Città di Rovato 2015
142 / 142 ◄   ► ◄  142 / 142  ► pause play enlarge slideshow

Torneo Città di Rovato 2015

Più di 1700 giovani atleti hanno dato vita a questo splendido Torneo!
Share
Link
https://www.stefanodelfrate.com/torneo_citta_di_rovato_2015-r5991
CLOSE
loading